Raport NIK o COVIDzie w Polsce

Naczelna Izba Kontroli wydała dokument „Informacja o wynikach kontroli:
Przygotowanie i działanie odpowiedzialnych organów państwa, instytucji i służb w sytuacji zagrożenia i wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych”, dotyczący pandemii COVID-19 w latach 2020-2022. Raport ten także poddaje analizie tworzenie Szpitali Tymczasowych.

Warto z tym raportem się zapoznać. Niestety, pokazuje on poziom braku przygotowania do pandemii, a także brak umiejętności ze strony rządowej w zarządzaniu zdrowiem publicznym.

Raport stwierdza między innymi:

Odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane do działania w przypadku wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, co skutkowało ich nieadekwatnymi działaniami podczas epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Raport dalej krytykuje brak planowania:

nie było krajowego planu działania na wypadek epidemii (…) Wojewódzkie Plany Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii nie tworzyły spójnej całości, pozwalającej na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniu epidemicznemu w skali kraju. Plany te zawierały nieaktualne dane dotyczące dostępnych kadr medycznych, lokalizacji izolatoriów oraz miejsc kwarantanny (…)

a także braki w kadrze i wyposażeniu służby zdrowia:

W systemie ochrony zdrowia w Polsce nie było dostatecznie licznej kadry medycznej i wystarczającej liczby łóżek w szpitalach zakaźnych (…) szpitale wyznaczone w planach wojewódzkich do leczenia
zakażonych pacjentów były do tego w większości nieprzygotowane (…) Państwowe rezerwy środków ochrony indywidualnej i aparatury medycznej były utrzymywane na niskim poziomie i w pierwszych
tygodniach 2020 r., pomimo potwierdzonego zagrożenia, nie podjęto skutecznych działań dla ich zwiększenia,

Raport dalej krytykuje działania organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia:

Nieprzygotowana do przeciwdziałania epidemii o ogólnopolskim zasięgu była Państwowa Inspekcja Sanitarna, której brakowało pracowników, funduszy, środków łączności i narzędzi informatycznych oraz środków ochrony osobistej

Przez cały okres epidemii Minister Zdrowia nierzetelnie wykonywał funkcję koordynatora działań pozostałych organów państwa i instytucji, wynikającą z roli  podmiotu wiodącego20, przypisanej mu w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego na wypadek epidemii o ogólnopolskim zasięgu.

W dalszej części raportu (na marginesie tekstu) pojawia się długa lista braków:

 • Niespójne i nieaktualne plany
 • Niewystarczające zasoby w przededniu COVID-19 i brak działań dla ich zwiększenia
 • Ograniczenie praw obywatelskich bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przewidzianego w Konstytucji RP
 • Nierzetelne działania MZ w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Brak dokumentowania działań administracji
 • Nieinformowanie obywateli o zamiarach władz
 • Ograniczone wykorzystanie wsparcia ekspertów
 • Nieprawidłowe zakupy respiratorów
 • Nieprzygotowanie organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Nierzetelne monitorowanie zakażeń i testów
 • Nieprzygotowanie struktur terenowych PIS [Państwowej Inspekcji Sanitarnej]
 • Brak planu dla ochrony zdrowia w okresie marzec–wrzesień 2020 r
 • Nierzetelnie opracowana Strategia walki z pandemią COVID-19 jesień 2020 r. z 3 września 2020 r i następne Strategie
 • Doraźne zmiany w organizacji leczenia szpitalnego
 • Nieskuteczne działania MZ na rzecz utrzymania dostępności do świadczeń niezwiązanych z COVID-19

Dwie obserwacje. Po pierwsze, czy osoby i urzędy odpowiedzialne zostaną z tego rozliczone? Po drugie, czy zostaną na przyszłość wysunięte wnioski i następny rząd czy rządy będą lepiej przygotowane do kolejnej pandemii?

Niestety nie jestem na ten temat nastawiony bardzo optymistycznie.

Kiedy w odległej przyszłości historycy będą przyglądać się naszym czasom, wątpię, by uznali, że pandemia skończyła się w maju 2022. Tym niemniej, wygodniej jest dla większości z nas udawać, że to już koniec. Coraz mniejsze zainteresowanie tematem Covid-u wiąże się z tym, że staje się on dla nas częścią codziennego życia.

Pora więc formalnie zakończyć ten blog, którego pierwszy wpis pojawił się tutaj na początku 2021 roku (w kwietniu 2020 opublikowałem tekst o wyborach i epidemii). Dziękuję ninijszym wszystkim czytelnikom.

Witryna będzie nadal dostępna, a więcej tekstów będzie się pojawiało na stronie angielskiej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *