Raport NIK o COVIDzie w Polsce

Naczelna Izba Kontroli wydała dokument „Informacja o wynikach kontroli:
Przygotowanie i działanie odpowiedzialnych organów państwa, instytucji i służb w sytuacji zagrożenia i wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych”, dotyczący pandemii COVID-19 w latach 2020-2022. Raport ten także poddaje analizie tworzenie Szpitali Tymczasowych.

Warto z tym raportem się zapoznać. Niestety, pokazuje on poziom braku przygotowania do pandemii, a także brak umiejętności ze strony rządowej w zarządzaniu zdrowiem publicznym.

Raport stwierdza między innymi:

Odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane do działania w przypadku wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, co skutkowało ich nieadekwatnymi działaniami podczas epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Raport dalej krytykuje brak planowania:

nie było krajowego planu działania na wypadek epidemii (…) Wojewódzkie Plany Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii nie tworzyły spójnej całości, pozwalającej na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniu epidemicznemu w skali kraju. Plany te zawierały nieaktualne dane dotyczące dostępnych kadr medycznych, lokalizacji izolatoriów oraz miejsc kwarantanny (…)

a także braki w kadrze i wyposażeniu służby zdrowia:

W systemie ochrony zdrowia w Polsce nie było dostatecznie licznej kadry medycznej i wystarczającej liczby łóżek w szpitalach zakaźnych (…) szpitale wyznaczone w planach wojewódzkich do leczenia
zakażonych pacjentów były do tego w większości nieprzygotowane (…) Państwowe rezerwy środków ochrony indywidualnej i aparatury medycznej były utrzymywane na niskim poziomie i w pierwszych
tygodniach 2020 r., pomimo potwierdzonego zagrożenia, nie podjęto skutecznych działań dla ich zwiększenia,

Raport dalej krytykuje działania organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia:

Nieprzygotowana do przeciwdziałania epidemii o ogólnopolskim zasięgu była Państwowa Inspekcja Sanitarna, której brakowało pracowników, funduszy, środków łączności i narzędzi informatycznych oraz środków ochrony osobistej

Przez cały okres epidemii Minister Zdrowia nierzetelnie wykonywał funkcję koordynatora działań pozostałych organów państwa i instytucji, wynikającą z roli  podmiotu wiodącego20, przypisanej mu w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego na wypadek epidemii o ogólnopolskim zasięgu.

Czytaj dalej Raport NIK o COVIDzie w Polsce